ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี
07 ก.พ. 60 | ข่าวรับสมัครนิสิต
288

 

 

 

การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี สำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ชายและหญิง

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงความคิดเห็น