ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
1953

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

– ระดับปริญญาตรี สอบถามข้อมูล 062-2349289

– ระดับปริญญาโท สอบถามข้อมูล 085-7246709 

– 062-2349289 งานประชาสัมพันธ์

- 089-8515106 สำนักงานวิชาการ

ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันพระ,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  317
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  572
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  499
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  405
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1293