ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
942

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

– ระดับปริญญาตรี สอบถามข้อมูล 062-2349289

– ระดับปริญญาโท สอบถามข้อมูล 085-7246709 

– 062-2349289 งานประชาสัมพันธ์

- 089-8515106 สำนักงานวิชาการ

ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันพระ,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แสดงความคิดเห็น