ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563 เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน
22 เม.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
3467

=> ภาควิชารัฐศาสตร์ <= รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563  เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน

รัฐศาสตร์: เป็นวิชาที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เพื่ออยู่ร่วกันในสังคมอย่างสันติสุข

รัฐศาสตร์:ศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง--เป็นรากฐานของศาสตร์ทั้งปวง

รัฐศาสตร์:การเมืองคือศาสตร์เอกแห่งศาสตร์ทั้งปวง ( อริสโตเติล (Aristotle)

รัฐศาสตร์: เป็นศาสตร์ภาคปฏิบัติ ” “ Politcs is Practical Science”

อริสโตเติลอธิบายว่าการเมืองคือศาสตร์เอกแห่งศาสตร์ทั้งปวง เพราะสามารถสร้างศักยภาพที่ดีที่สุดให้มนุษย์ได้

<< สมัครออนไลน์>>สัมภาษณ์ออนไลน์<<เรียนออนไลน์>>

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สมัครเรียนกดที่นี่ 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สมัครเรียนกดที่นี่

ติดตามสาขา รปศ. บน Facebook คลิกเลย

- หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สมัครเรียนกดที่https://forms.gle/97VRF3u4hajjpngX6

ติดตามสาขาวิชา  คลิกเลย

รับสมัครทั้งนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์

ติดต่อหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์โดยตรง มือถือ 0860510062

-- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง พ.ค. 63 นี้--

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สมัครเรียน ป.โท / ป.เอก หลักสูตรสันติศึกษา (สมัครทางออนไลน์)วันนี้ - 30 มิ.ย. 64
  25 พ.ค. 64 | รับสมัครนิสิต
  2368
 • หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครรุ่นที่สอง จำนวน 30 คน (ค่าเทอมลด 15%) ติดต่อสอบถามได้ที่ 064-236-419-3
  19 เม.ย. 64 | รับสมัครนิสิต
  1671
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ "Master of Education in Teaching English" คณะครุศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  24 มี.ค. 64 | รับสมัครนิสิต
  1463
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2564
  01 ก.พ. 64 | รับสมัครนิสิต
  7687
 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  2582