ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563 เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน
22 เม.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
4134

=> ภาควิชารัฐศาสตร์ <= รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563  เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน

รัฐศาสตร์: เป็นวิชาที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เพื่ออยู่ร่วกันในสังคมอย่างสันติสุข

รัฐศาสตร์:ศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง--เป็นรากฐานของศาสตร์ทั้งปวง

รัฐศาสตร์:การเมืองคือศาสตร์เอกแห่งศาสตร์ทั้งปวง ( อริสโตเติล (Aristotle)

รัฐศาสตร์: เป็นศาสตร์ภาคปฏิบัติ ” “ Politcs is Practical Science”

อริสโตเติลอธิบายว่าการเมืองคือศาสตร์เอกแห่งศาสตร์ทั้งปวง เพราะสามารถสร้างศักยภาพที่ดีที่สุดให้มนุษย์ได้

<< สมัครออนไลน์>>สัมภาษณ์ออนไลน์<<เรียนออนไลน์>>

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สมัครเรียนกดที่นี่ 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สมัครเรียนกดที่นี่

ติดตามสาขา รปศ. บน Facebook คลิกเลย

- หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สมัครเรียนกดที่https://forms.gle/97VRF3u4hajjpngX6

ติดตามสาขาวิชา  คลิกเลย

รับสมัครทั้งนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์

ติดต่อหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์โดยตรง มือถือ 0860510062

-- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง พ.ค. 63 นี้--

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  190
 • กู้ผ่าน กยศ จาก มจร. ส่วนกลาง
  21 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  294
 • รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถึง วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๕ (รอบสอง)
  20 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  623
 • ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
  05 พ.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  1188
 • เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโทปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
  29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  604