ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
4061


ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 • ปริญญาโท ลดค่าเทอม 15%
 • ปริญญาตรี ลดค่าเทอม 50%

บรรพชิต ไม่เกิน 2,850 บาท

คฤหัสถ์ ไม่เกิน 3,900 บาท

ทุนการศึกษานิสิตเรียนดี

ถวายภัตตาหาร ฟรี

ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเพล

รถรับส่งบริการ ฟรี

สายสนามหลวง ฝั่งพระนคร

สาย วัดศรีสุดาราม ฝั่งธนบุรี

สาย รังสิต สวนจตุจักร

หอพักนิสิต (บรรพชิต2 หลัง, คฤหัสถ์ชาย 1 หลัง,คฤหัสถ์หญิง 1 หลัง)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สมัครเรียน ป.โท / ป.เอก หลักสูตรสันติศึกษา (สมัครทางออนไลน์)วันนี้ -20 มิ.ย. 64
  25 พ.ค. 64 | รับสมัครนิสิต
  547
 • หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครรุ่นที่สอง จำนวน 30 คน (ค่าเทอมลด 15%) ติดต่อสอบถามได้ที่ 064-236-419-3
  19 เม.ย. 64 | รับสมัครนิสิต
  772
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ "Master of Education in Teaching English" คณะครุศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  24 มี.ค. 64 | รับสมัครนิสิต
  665
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2564
  01 ก.พ. 64 | รับสมัครนิสิต
  5527
 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1990