ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
28 ม.ค. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
363
ข่าวรับสมัครนิสิต
ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ ๒๘/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๒๐๑๓๘ ครั้ง
         บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดขายใบสมัครและรับสมัครบรรพชิตและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ค่าใบสมัคร/สมัครสอบ ๕๐๐ บาท

         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 0-2222-0680, 0-2434-2123, 0-86516-8164


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : PublicAdministration_Manual.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น