ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ปี ๒๕๕๑
11 เม.ย. 51 | รับสมัครนิสิต
486
ข่าวรับสมัครนิสิต
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ปี ๒๕๕๑
วันที่ ๑๑/๐๔/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๖๒๖ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สถานที่สอบ ห้องสอบและที่นั่งสอบ ดังนี้ :-


(คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูไฟล์รายละเอียด -ต้องดูด้วยโปรแกรม Acrobat Reader )
http://gds.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1271

ผู้สมัครสามารถติดตามความคืบหน้าการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยคลิกที่ลิงค์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp แล้วทำตามขั้นตอน 
คลิกเมนู
-จัดรับนิสิตใหม่
1. ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร  
[ เลือก ]
คลิก เลือก
คลิกเลือก ปีการศึกษา 2551
กรอก
รหัส(เลข) ประจำตัวผู้สมัครสอบ
คลิก ค้นหา


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  278
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  506
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  447
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  387
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1224