ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ปี ๒๕๕๑
11 เม.ย. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
304
ข่าวรับสมัครนิสิต
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ปี ๒๕๕๑
วันที่ ๑๑/๐๔/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๖๒๖ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สถานที่สอบ ห้องสอบและที่นั่งสอบ ดังนี้ :-


(คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูไฟล์รายละเอียด -ต้องดูด้วยโปรแกรม Acrobat Reader )
http://gds.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1271

ผู้สมัครสามารถติดตามความคืบหน้าการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยคลิกที่ลิงค์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp แล้วทำตามขั้นตอน 
คลิกเมนู
-จัดรับนิสิตใหม่
1. ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร  
[ เลือก ]
คลิก เลือก
คลิกเลือก ปีการศึกษา 2551
กรอก
รหัส(เลข) ประจำตัวผู้สมัครสอบ
คลิก ค้นหา


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น