ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ต.ค. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
235


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาลัยเขตนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  04 ม.ค. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  176
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
  02 ธ.ค. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  372
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการบริหารร้านค้าการจัดจำหน่ายสินค้าในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓
  27 พ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  452
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่าเช่าระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 พ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  344
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการบริหารร้านค้าการจัดจำหน่ายสินค้าในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓
  16 พ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
  667