ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี '๕๒
08 ม.ค. 52 | ข่าวรับสมัครนิสิต
296
ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี '๕๒
วันที่ ๐๘/๐๑/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๒๐๘๑ ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย  กำหนดขายใบสมัครและรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๕ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๕๒  ทุกวันราชการเว้นวันพระ
ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๐๐ น. ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  สอบถามรายละเอียด โทร. ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ , ๐-๒๒๒๑-๖๙๕๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1745

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1746

ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1747
http://gds.mcu.ac.th/site/provide/load01.php?fileid=1745 


 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น