ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี '๕๒
08 ม.ค. 52 | รับสมัครนิสิต
462
ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี '๕๒
วันที่ ๐๘/๐๑/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๒๐๘๑ ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย  กำหนดขายใบสมัครและรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๕ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๕๒  ทุกวันราชการเว้นวันพระ
ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๐๐ น. ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  สอบถามรายละเอียด โทร. ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ , ๐-๒๒๒๑-๖๙๕๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1745

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1746

ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1747
http://gds.mcu.ac.th/site/provide/load01.php?fileid=1745 


 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  278
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  506
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  448
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  387
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1224