ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)
14 เม.ย. 53 | รับสมัครนิสิต
489
ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)
วันที่ ๑๔/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๗๐๒ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. '๕๓ ที่ผ่านมา บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา และที่นั่งสอบ ดังนี้

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดดูรายละเอียดแต่ละระดับฯ

๑.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  (คลิก)

๒.ระดับปริญญาโท (คลิก)

๓.ระดับปริญญาเอก (คลิก)
 
4.The Qualified Applicants for Writing Examination Doctoral Programme in Buddhist Studies, Plan 1.1
(Click)


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  592
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1012
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  899
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  538
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1760