ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)
14 เม.ย. 53 | ข่าวรับสมัครนิสิต
340
ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)
วันที่ ๑๔/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๗๐๒ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. '๕๓ ที่ผ่านมา บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา และที่นั่งสอบ ดังนี้

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดดูรายละเอียดแต่ละระดับฯ

๑.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  (คลิก)

๒.ระดับปริญญาโท (คลิก)

๓.ระดับปริญญาเอก (คลิก)
 
4.The Qualified Applicants for Writing Examination Doctoral Programme in Buddhist Studies, Plan 1.1
(Click)


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
  17 ก.พ. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  31
 • ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
  07 ก.พ. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  348
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก
  26 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  399
 • รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  10 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1918
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562
  05 มิ.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  3195