ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)
14 เม.ย. 53 | ข่าวรับสมัครนิสิต
321
ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)
วันที่ ๑๔/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๗๐๒ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. '๕๓ ที่ผ่านมา บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา และที่นั่งสอบ ดังนี้

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดดูรายละเอียดแต่ละระดับฯ

๑.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  (คลิก)

๒.ระดับปริญญาโท (คลิก)

๓.ระดับปริญญาเอก (คลิก)
 
4.The Qualified Applicants for Writing Examination Doctoral Programme in Buddhist Studies, Plan 1.1
(Click)


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น