ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
06 พ.ค. 53 | รับสมัครนิสิต
553
ข่าวรับสมัครนิสิต
หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๐๖/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๓๑๙๔๐ ครั้ง

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
         ๑.สำหรับบุคคลทั่วไป และ ผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร(พธ.บ)  คณะสังคมศาสตร์    สาขารัฐศาสตร์ (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ )  ค่าใช้จ่ายเทอมละ ๔,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร 
        ๑.ผู้ที่จบ วุฒิ ม.๖  (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า กศน. / ปวช.  หลักสูตร   ๓   ปี  สำเร็จการศึกษา
        ๒ .ผู้ที่จบอนุปริญาตรี / ปวส.    หลักสูตร  ๒  ปี  สำเร็จการศึกษา
         สำรับพระภิกษุ/สามเณร ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร   (พธ.บ)
คณะสังคมศาสตร์   สาขารัฐศาสตร์ (เรียนวัน พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ )หลักสูตร  ๓ ปี สำเร็จการศึกษา (ค่าใช้จ่ายเทอมละ ๒,๕๐๐ บาท)  เปิดเรียน  ๒ สาขา  ๑ หลักสูตร  
       - สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
       - สาขารัฐศาสตร์ 
       - ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
คุณสมบัติผู้สมัคร   
        ๑. เป็นพระสังฆาธิการ
        ๒. มีนักธรรมเอก หรือ มีวุฒิสายสามัญหรือ ป. ๔/ ม.๓

        ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บ้านหนองไผ่ล้อม ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์.๐๕๕๒๘๐๒๒๐ แฟกซ์.๐๕๕๒๘๐๒๒๐ ต่อ ๒๑๕


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  277
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  506
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  446
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  387
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1221