ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
826

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ระดับปริญญาตรี 

- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

- สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

- สาขาวิฃารัฐศาสตร์