ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 180
พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 65 ปี 2563
18 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
78

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 65 ปี 2563

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
16 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
42

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
16 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
32

พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคาร พระพรหมบัณฑิต(IBSC) ชั้น๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

มจร เปิดแล้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
16 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
48

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งพระราชปริยัติกวี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

อธิการบดี มุทิตาอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส.
16 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
60

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
15 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
17

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

“เรื่องเล่า เร้าพลัง” ตอน : ถอดรหัสความรู้ สำหรับผู้บริหาร
15 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1

กิจกรรมเรียนรู้ (Knowledge Sharing) “เรื่องเล่า เร้าพลัง” ตอน : ถอดรหัสความรู้ สำหรับผู้บริหาร ผ่านระบบ Application Zoom

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม
10 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย อยุธยา

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
09 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
09 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

Facebook