ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 180
ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
31 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
40

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
31 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
10

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
29 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
126

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
29 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
99

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พธ.บ. 35 มจร ทำบุญอุทิศ พระครูสิริวัฒนธรรม อดีตรองฯอำเภอนครหลวง
29 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
140

พธ.บ. รุ่น ๓๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศถวาย พระครูสิริวัฒนธรรม (ธวัช ชาตวีโร ป.ธ. ๕) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันเอก เกรียงไกร เทพนิมิตร ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจร
26 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

พันเอก เกรียงไกร เทพนิมิตร ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจร

พิธีเปิดป้ายฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม
24 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
142

​วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
22 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
82

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Facebook