ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 92
Most Ven Dr. Thch Quang Ba, Australia
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
236

พระกิตติโสภณวิเทศ
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
197

กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๒

Mr. Gagan Malik , India
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
174

Messages from Political and Religious leaders

Ven. Bodhipala, India
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
135

Messages from Political and Religious leaders

Mr. Gabor Karsai, Hungary
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
139

Messages from Political and Religious leaders

Ven. Prof. Dr. Jinwol Lee, South Korea
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
122

Messages from Political and Religious leaders

Dr. Tashi Zangmo, Bhutan
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
119

Messages from Political and Religious leaders

Bhante Chao Chu, USA
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
129

Messages from Political and Religious leaders

The Most Ven.Prof.Dr.Phra Rajapariyatkavi
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
156

Messages from Political and Religious leaders

Phra Bhavanaviteht (Luangpor Khammadhammo)
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
137

Messages from Political and Religious leaders

Facebook