ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 235
ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
09 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
59

ขออนุโมทนาบุญ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 256 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
06 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
60

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. แด่ ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงษ์ พร้อมคณะ

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
06 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
44

ขออนุโมทนาบุญ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย

ชาวมหาจุฬาฯ ร่วมใจถวายมุทิตา พระเทพปวรเมธี,ศ.ดร. (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)
05 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
233

ชาวมหาจุฬาฯ ร่วมใจถวายมุทิตา พระเทพปวรเมธี,ศ.ดร. (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)

พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio
05 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
16

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เมตตาเป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา "ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio"

สถาบันภาษา ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ มจร จัดอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio
03 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
108

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา "ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โชน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเออวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 และการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13
03 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
57

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 และการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
30 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
112

ขออนุโมทนาบุญ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาราเพล

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
29 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
64

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. แด่คณะเจ้าภาพภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
27 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
62

ขออนุโมทนาบุญ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย

Facebook