ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 180
“สถาบันภาษา เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย “
21 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
84

“สถาบันภาษา เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย “

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
20 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
67

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
20 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
63

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน มหาจุฬาฯ
19 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
144

ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดี ซอมบรี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เดินทางมาเยือนพบปะ ผู้บริหาร มหาจุฬาฯ

เอกอัครราชทูตอเมริกาเยี่ยม มจร
19 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
239

ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดี ซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยมีพระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี ให้การต้อนรับ

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
17 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
128

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
14 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
110

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
14 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
78

ขออนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
13 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
125

ขออนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
13 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
97

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

https://www.mcu.ac.th/news//1/10"> 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 17
  • ถัดไป
  • Facebook