ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
277
พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ทำพิธียกเสาเอก วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖)โดยมีรายนามเจ้าภาพกุฏิกรรมฐาน จำนวน ๑๑ หลัง ดังนี้
๑. พระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ หลัง
จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะศิษย์จีน ฮ่องกง จำนวน ๒ หลัง (สายบุญ พระศรีธรรมภาณี, ดร.)
จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณแม่สุธาวรรณ ลลิตไพศาล และครอบครัว จำนวน ๑ หลัง (สายบุญ พระศรีธรรมภาณี, ดร.)
จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔. มูลนิธิโพธิวัณณา โดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ - ดร.จันทร์เพ็ญ - ดร.นิภา พร้อมญาติมิตร จำนวน ๑
จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. มูลนิธิโพธิวัณณา โดย ดร.ชาติมา ตัณฑรัตน์ บ้านทิพวรรณหัวหิน จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๖. มูลนิธิโพธิวัณณา โดย บ้านขนมนันทวัน คุณสุพจน์-คุณกมลวรรณ เพชราภิรัชต์ จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๗. มูลนิธิโพธิวัณณา โดย คุณตรินัยต์ กิตติภานุวัฒน์ – คุณชัญญานุช ม่วงทอง พร้อมครอบครัว จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๘. มูลนิธิโพธิวัณณา โดย คุณเจริญ-คุณจันทรัตน์ ดำรงรัตน์ กองทุนวิปัสสนาโรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ
จ.กำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๙. คุณวชิราวัลย์ มหพรภัสสร์ จำนวน ๑ หลัง (สายบุญ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉฯโท, รศ. ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์) จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณวรวลัญช์ มาตยากร จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
กุฏิกรรมฐาน จำนวน ๑๑ หลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท
--------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  93
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62