ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ร่วมกับ โรงเรียนอุทัย จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4-6 โรงเรียนอุทัย
18 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
72
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาท ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4-6 ได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18–20 มกราคม 2566 โดยได้รับความเมตตาจากส่วนวางแผนและพัฒนการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร


การนี้ นางผาสุข สุตเตมีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย กล่าวรายงานการดำเนินโครงการครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนอุทัย และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 272 คน ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  101
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  111
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  98