ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 63
#เปิดการศึกษามหาจุฬาฯ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19)
02 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
105

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบและกลไลการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดให้บริการ ให้คำปรึกษา และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทำการปรับตัวและเข้าใจในสิ่งต่างๆ กับสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)
15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
915

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)

พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิตฯ อธิการบดี มจร เข้ากราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
25 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
190

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ากราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต
22 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
174

21 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 14.00 น. ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
18 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
106

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพระนิสิตจิตอาสาเพื่อสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะแก่แรงงานต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่
17 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
122

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดอบรมและให้ข้อคิดในประเด็นหัวข้อ เรื่อง "มหาวิทยาลัยสฆ์ในบทบาทผู้นำด้านสุขภาวะทางจิตและปัญญาแก่สังคมภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (ระลอกใหม่)"

ขออนุโมทนาบุญ แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
02 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
258

ขออนุโมทนาบุญ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร
16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
348

16 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล
15 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
244

วันนี้ (14 ม.ค. 2564) เวลา 11.15 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ด้วยการถวายกุ้งเผา 200 ตัว กล้วยหอม และขนมใส่ใส้แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนานาชาติ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน
11 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
248

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักส่งเสริมพระพุทรศาสนาและบริการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

Facebook