ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 47
สอบสาธยาย กจฺจายนมหาปาลิสุตฺต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก
วันนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
10

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในกิจกรรม สอบสาธยาย กจจายนมหาปาลิสุตุต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
93

ขออนุโมทนาบุญ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
93

ขออนุโมทนาบุญ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

กองแผน มจร จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
13 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
103

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
12 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
65

ขออนุโมทนาบุญ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
09 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
59

ขออนุโมทนาบุญ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 256 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
06 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
60

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. แด่ ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงษ์ พร้อมคณะ

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
29 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
64

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. แด่คณะเจ้าภาพภัตตาหาร ประกอบด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย มจร เจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
15 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
97

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
08 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
126

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 11.00 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาราเพล ประกอบด้วย

Facebook