ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 29
พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
16 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
32

พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคาร พระพรหมบัณฑิต(IBSC) ชั้น๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
15 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
17

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม
10 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย อยุธยา

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
03 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
68

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
29 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
126

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันเอก เกรียงไกร เทพนิมิตร ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจร
26 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
0

พันเอก เกรียงไกร เทพนิมิตร ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจร

พิธีเปิดป้ายฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม
24 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
143

​วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน มหาจุฬาฯ
19 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
144

ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดี ซอมบรี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เดินทางมาเยือนพบปะ ผู้บริหาร มหาจุฬาฯ

Facebook