ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 128
เปิดอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหาร) มจร
31 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
100

โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดอาคาร (ศูนย์อาหารสวัสดิการภายใน)

มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
25 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
190

มจร นำโดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา

มจร ทำพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษา 63
25 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
135

ร่วมงานพิธีทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษาต่อ พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตผู้พักอาศัยที่หอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
23 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
24

พระเทพเวที, รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานคณะกรรมการหอพัก ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงาน ปฐมนิเทศนิสิตผู้พักอาศัยที่หอพัก ณ หอพักนิสิตนานาชาติเอ (International Students house A)

องคมนตรีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2563
22 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
19

องคมนตรีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2563 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) พระธรรมทูตยุโรป หารือกับ รองอธิการบดี มจร
18 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
186

พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ กต. ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต ให้การต้อนรับ พระโพธิคุณวิเทศ (พยอม สุทสฺสโน) พระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ประธานสงฆ์วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

มจร ถวายบูชา บูรพาจารย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน
18 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
176

มจร จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงาน

ทูตจีนเข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
16 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
180

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมหารือกับผู้แทนจากสถานทูตจีน นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

มจร ถวายสักการะหน้ารูปเหมือนปฐมสภานายก
16 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
133

ถวายสักการะหน้ารูปเหมือนปฐมสภานายกและหน้าภาพถ่ายทุติยสภานายก มจร

มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
11 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
165

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม

Facebook