ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1475

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

– ปริญญาตรี โทร. 081-8526563 , 099-2066055 : สำนักวิชาการ

– ปริญญาโท – เอก โทร. 083-4883016 , 087-7319199 : บัณฑิตศึกษา

– ประกาศนียบัตร โทร. 098-7957003

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แสดงความคิดเห็น