ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
632

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาโท
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป)

▶        ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.081-014-3946
096-230-3902
082-002-2309 
www.rbr.mcu.ac.th 
ID Line :@mcurbr
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก http://www.rbr.mcu.ac.th/?page_id=6125

#วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี #รับสมัครนิสิตใหม่ #วัดหลวงพ่อสด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  592
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1012
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  899
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  538
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1760