ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
419

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาโท
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป)

▶        ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.081-014-3946
096-230-3902
082-002-2309 
www.rbr.mcu.ac.th 
ID Line :@mcurbr
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก http://www.rbr.mcu.ac.th/?page_id=6125

#วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี #รับสมัครนิสิตใหม่ #วัดหลวงพ่อสด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก
  26 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  35
 • รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  10 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1135
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562
  05 มิ.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  3015
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นิสิตใหม่ 2562
  31 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  931
 • วส.สุพรรณบุรีฯ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 SF โรบินสันสุพรรณบุรี
  01 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1082