ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
410

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาโท
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป)

▶        ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.081-014-3946
096-230-3902
082-002-2309 
www.rbr.mcu.ac.th 
ID Line :@mcurbr
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก http://www.rbr.mcu.ac.th/?page_id=6125

#วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี #รับสมัครนิสิตใหม่ #วัดหลวงพ่อสด