ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
580

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรพระปริยัติศาสนาเพื่อรักษา สืบทอด เผยแผ่พระธรรมวินัย

สมัครออนไลน์ “หลักสูตรเตรียมความพร้อม” 
ที่ link https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeN3xLr6GU3Mt7tI…/viewform…

ปริญญาโท - เอก สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
หลักสูตรเรียนบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนา สัททาวิเสส ครบกระบวนการศึกษาแบบ “วงศ์ปริยัติศาสนา”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

หลักสูตรปริญญาโท (ฉบับย่อ) link shorturl.at/oyzD9
หลักสูตรปริญญาเอก (ฉบับย่อ) link shorturl.at/lwGX9

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เปิดเรียน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม : 
พระเทพสุวรรณเมธี ดร. ผู้อำนวยการโครงการ
โทร. ๐๙๒-๖๙๔๘๘๘๓

รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
โทร. ๐๘๑-๙๔๓๒๖๖๕
Facebook : Wate Bunnakornkul
LineID : Kunmaha (อ่านว่า คุณมหา)

ร่วมบริจาคทรัพย์สนับสนุนพระสงฆ์
ศึกษาสืบทอดปริยัติศาสนาบาลีพระไตรปิฎก
โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
บัณฑิตศึกษา ฯ เลขที่ ๔๕๙-๐-๖๑๖๐๔-๑

ชมตัวอย่างเนื้อหาบทเรียน
แสดงวิธีเรียนคัมภีร์เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมในบาลีพระไตรปิฎก ท่านที่จบเปรียญ ๙ แล้ว ต่อปริญญาเอกสาขานี้ ได้เนียนสนิท และจบปริญญาเอกทางบาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพอย่างแน่นอน ลองเข้าไปดูที่ Link นี้https://www.youtube.com/playlist…

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความ

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก
  26 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  35
 • รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  10 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1135
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562
  05 มิ.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  3016
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นิสิตใหม่ 2562
  31 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  931
 • วส.สุพรรณบุรีฯ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 SF โรบินสันสุพรรณบุรี
  01 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
  1082