ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
3502

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร เปิดรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-495333, 086-8590082 เว็บไซต์ www.mcunk.ac.th

แสดงความคิดเห็น