ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
1884

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและ  พระภิกษุสงฆ์ ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร     รัฐประศาสนศาสตรบันฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการเชิงพุทธ (เฉพาะพระภิกษุสงฆ์) ติดสอบถามโดยตรงที่ สำนักงานฯ เบอร์โทรติดต่อ 098 971 7344 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย รักษาการรอง     ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  081 856 6194 หรือแอดไลน์  098 971 7344 หรือผ่านเว็บไซต์ http://spmcu.ac.th


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  507
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลดค่าเทอม 50%
  01 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  93
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563 เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน
  22 เม.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  1458
 • คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
  17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
  2134
 • คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
  17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
  1098