ข่าวประชาสัมพันธ์
นักร้อง พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน ปริญญาตรีอีกใบ
24 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1402

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย The Voice Thailand ได้เดินทางมาสมัครเรียนปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ในเวลา ๙.๐๐ น. โดยมีความตั้งใจอยากได้ปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ ซึ่งนางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย นั้นเป็นบัณฑิตในรั้วของ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ และเป็นคนจังหวัดพิจิตรจึงอยากเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร 

หากใครสนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เลขที่๑๑๑ หมู่๒ ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ โทรศัพท์.๐๕๖-๖๑๙-๗๑๑,๐๕๖-๖๑๙-๗๑๒

สมัครได้ทุกวัน เวลา ๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น