ข่าวประชาสัมพันธ์
นักร้อง พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน ปริญญาตรีอีกใบ
24 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
1616

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย The Voice Thailand ได้เดินทางมาสมัครเรียนปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ในเวลา ๙.๐๐ น. โดยมีความตั้งใจอยากได้ปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ ซึ่งนางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย นั้นเป็นบัณฑิตในรั้วของ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ และเป็นคนจังหวัดพิจิตรจึงอยากเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร 

หากใครสนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เลขที่๑๑๑ หมู่๒ ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ โทรศัพท์.๐๕๖-๖๑๙-๗๑๑,๐๕๖-๖๑๙-๗๑๒

สมัครได้ทุกวัน เวลา ๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  505
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลดค่าเทอม 50%
  01 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  93
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563 เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน
  22 เม.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  1457
 • คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
  17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
  2134
 • คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
  17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
  1096