ข่าวประชาสัมพันธ์
วส.สุพรรณบุรีฯ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 SF โรบินสันสุพรรณบุรี
01 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1071

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 หน้า SF โรบินสันสุพรรณบุรี  เปิดรับนิสิตหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เฉพาะพระภิกษุสงฆ์,สามเณร) สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ณ จุดบริการรับสมัคร

แสดงความคิดเห็น