ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562
05 มิ.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
2924

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

การเรียนการสอน ในวันเสาร์ - อาทิตย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
✅ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562
✅ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2562
✅ Fb: สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร