ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัคร ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์)
18 เม.ย. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
315
ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัคร ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์)
วันที่ ๑๘/๐๔/๒๐๐๘ เข้าชม : ๒๒๓๒๗ ครั้ง

        ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดขายใบสมัครและรับสมัครบรรพชิตและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑  ค่าใบสมัคร/สมัครสอบ ๕๐๐ บาท
        - วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
        - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สอบสัมภาษณ์ ณ มจร อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย
        - วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประกาศผลสอบคัดเลือก (ทางเว็บไซต์)
        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. ๐-๒๔๓๔-๒๑๒๓,๐๘-๙๒๑๖-๙๒๔๖(ผศ.ดร.ธัชชนันท์) หรือ ๐๘-๖๕๑๖-๘๑๖๔(คุณประเสริฐ)


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น