ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัคร ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์)
18 เม.ย. 51 | รับสมัครนิสิต
485
ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะสังคมศาสตร์ขยายเวลารับสมัคร ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์)
วันที่ ๑๘/๐๔/๒๐๐๘ เข้าชม : ๒๒๓๒๗ ครั้ง

        ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดขายใบสมัครและรับสมัครบรรพชิตและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑  ค่าใบสมัคร/สมัครสอบ ๕๐๐ บาท
        - วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
        - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สอบสัมภาษณ์ ณ มจร อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย
        - วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประกาศผลสอบคัดเลือก (ทางเว็บไซต์)
        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. ๐-๒๔๓๔-๒๑๒๓,๐๘-๙๒๑๖-๙๒๔๖(ผศ.ดร.ธัชชนันท์) หรือ ๐๘-๖๕๑๖-๘๑๖๔(คุณประเสริฐ)


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  317
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  573
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  499
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  405
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1293