ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือก ป.เอก แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ปี ๒๕๕๑
26 พ.ค. 51 | ข่าวรับสมัครนิสิต
753
ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศผลสอบคัดเลือก ป.เอก แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ปี ๒๕๕๑
วันที่ ๒๖/๐๕/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๒๑๒๘ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ภาคที่ ๑/๒๕๕๑  ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ นั้น

บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :-รายละเอียดดังนี้

แบบ ๑.๒ (กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง โดยต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิด)
http://gds.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1442

แบบ ๒.๒ (กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง โดยต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิด)http://gds.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=1443


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น