ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5084
อธิการบดีไปร่วมประชุมศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น
04 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
253

อธิการบดีไปร่วมประชุมศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

อธิการบดีไปร่วมประชุมผู้นำศาสนาโลก ณ ประเทศคาซัคสถาน
04 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
260

อธิการบดีไปร่วมประชุมผู้นำศาสนาโลก ณ ประเทศคาซัคสถาน

ชาวมจร ร่วมใจ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
02 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
250

ชาวมจร ร่วมใจ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙

บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาปรัชญา (คฤหัสถ์) รุ่น ๑
02 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
249

บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาปรัชญา (คฤหัสถ์) รุ่น ๑

รร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. เชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
217

รร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. เชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาปรัชญา (ภาคพิเศษ)
29 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
244

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาปรัชญา (ภาคพิเศษ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปประชุม ณ เกาหลีใต้
24 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
225

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปประชุม ณ เกาหลีใต้

การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
289

การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.
17 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
235

สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.

รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.
17 พ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
272

รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.

Facebook