ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5082
วันประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2550
08 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
238

วันประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2550

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ชี้ โครงการ
28 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
262

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ชี้ โครงการ

มจร.เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
28 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
278

มจร.เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

สัมมนาทางวิชาการ เรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒๑
25 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
214

สัมมนาทางวิชาการ เรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒๑

มหาจุฬาฯ จัดพิธีถวายพระพุทธรูปแด่คณะสงฆ์เวียดนาม
25 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
311

มหาจุฬาฯ จัดพิธีถวายพระพุทธรูปแด่คณะสงฆ์เวียดนาม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสัมมนาสถาบันสมทบ
25 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
259

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสัมมนาสถาบันสมทบ

ขอเชิญร่วมพิธีปิดทองหล่อพระประธานเพื่อนำไปถวายประเทศจีน
23 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
213

ขอเชิญร่วมพิธีปิดทองหล่อพระประธานเพื่อนำไปถวายประเทศจีน

มหาจุฬาฯ ลงนามในความร่วมมือกับ ม.พุทธศาสตร์เวียดนาม
22 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
264

มหาจุฬาฯ ลงนามในความร่วมมือกับ ม.พุทธศาสตร์เวียดนาม

ผู้บริหาร มจร มุทิตาสักการะบุคลากร ศิษย์ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
21 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
277

ผู้บริหาร มจร มุทิตาสักการะบุคลากร ศิษย์ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์

ยกเลิกหมายเลข ISBN สำหรับวิทยานิพนธ์ และงดบริการ ISBN ชั่วคราว
17 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
299

ยกเลิกหมายเลข ISBN สำหรับวิทยานิพนธ์ และงดบริการ ISBN ชั่วคราว

Facebook