ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5093
การปรับเปลี่ยน E-mail มจร
08 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
236

การปรับเปลี่ยน E-mail มจร

วันประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2550
08 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
241

วันประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2550

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ชี้ โครงการ
28 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
268

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ชี้ โครงการ

มจร.เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
28 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
281

มจร.เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

สัมมนาทางวิชาการ เรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒๑
25 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
219

สัมมนาทางวิชาการ เรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒๑

มหาจุฬาฯ จัดพิธีถวายพระพุทธรูปแด่คณะสงฆ์เวียดนาม
25 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
315

มหาจุฬาฯ จัดพิธีถวายพระพุทธรูปแด่คณะสงฆ์เวียดนาม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสัมมนาสถาบันสมทบ
25 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
273

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสัมมนาสถาบันสมทบ

ขอเชิญร่วมพิธีปิดทองหล่อพระประธานเพื่อนำไปถวายประเทศจีน
23 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
216

ขอเชิญร่วมพิธีปิดทองหล่อพระประธานเพื่อนำไปถวายประเทศจีน

มหาจุฬาฯ ลงนามในความร่วมมือกับ ม.พุทธศาสตร์เวียดนาม
22 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
269

มหาจุฬาฯ ลงนามในความร่วมมือกับ ม.พุทธศาสตร์เวียดนาม

ผู้บริหาร มจร มุทิตาสักการะบุคลากร ศิษย์ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
21 ธ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
279

ผู้บริหาร มจร มุทิตาสักการะบุคลากร ศิษย์ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์

Facebook