ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4992
ชี้การเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมนำพัฒนา
23 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
214

ชี้การเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมนำพัฒนา

อธิการบดี มจร. ชี้ผู้นำต้องมีขันติ-โสรัจจะ
22 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
227

อธิการบดี มจร. ชี้ผู้นำต้องมีขันติ-โสรัจจะ

นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู
17 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
205

นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู

พระธรรมโกศาจารย์พร้อมด้วยผู้บริหารทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่
13 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
228

พระธรรมโกศาจารย์พร้อมด้วยผู้บริหารทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่

มจร.ประกาศเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ
09 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
233

มจร.ประกาศเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ

คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙
28 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
282

คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙

พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
27 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
235

พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
22 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
211

ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ มจร.
17 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
488

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ มจร.

อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง
14 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
239

อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง

Facebook