ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5082
อธิการบดี รับแขกจากเมืองธิเบต
24 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
270

อธิการบดี รับแขกจากเมืองธิเบต

มหาวิทยาลัยทำบุญปีใหม่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐
23 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
257

มหาวิทยาลัยทำบุญปีใหม่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

ผู้แทน มจร ประกอบพิธีครุฐานียบูชา
19 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
209

ผู้แทน มจร ประกอบพิธีครุฐานียบูชา

อธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปของคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา
19 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
184

อธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฉลองพระพุทธรูปของคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา

มจร.เปิดสัมพันธ์ ม.สงฆ์เวียดนาม
18 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
242

มจร.เปิดสัมพันธ์ ม.สงฆ์เวียดนาม

นัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
251

นัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

พรปีใหม่อธิการบดีมหาจุฬาฯ
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
235

พรปีใหม่อธิการบดีมหาจุฬาฯ

มหาจุฬาฯจัดพิธีถวายพระพุทธรูป คณะสงฆ์วัดโฝมินห์เวียดนาม
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
281

มหาจุฬาฯจัดพิธีถวายพระพุทธรูป คณะสงฆ์วัดโฝมินห์เวียดนาม

มจร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ งปม.ปี ๒๕๕๑
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
252

มจร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ งปม.ปี ๒๕๕๑

แจ้งแนวทางการเพิ่มและปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากร มจร
17 ม.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
218

แจ้งแนวทางการเพิ่มและปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากร มจร

Facebook