ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5150
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เริ่มขึ้นแล้ว
26 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
214

การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เริ่มขึ้นแล้ว

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2550
26 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
302

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2550

ทุกประเทศเทใจ ‘วิสาขบูชาโลก’ ประเทศไทยเจ้าภาพ3ปีซ้อน
26 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
214

ทุกประเทศเทใจ ‘วิสาขบูชาโลก’ ประเทศไทยเจ้าภาพ3ปีซ้อน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
26 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
251

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เห็นพ้องที่จะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย
26 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
215

ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เห็นพ้องที่จะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย

อธิการบดี มจร บันทึกเทปโทรทัศน์เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
228

อธิการบดี มจร บันทึกเทปโทรทัศน์เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

มหาจุฬาฯ พร้อมจัดวิสาขบูชาโลกสุดยิ่งใหญ่
23 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
221

มหาจุฬาฯ พร้อมจัดวิสาขบูชาโลกสุดยิ่งใหญ่

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น 52
22 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
223

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น 52

ติช นัท ฮันห์ ร่วมงานวิสาขโลกในไทย
21 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
277

ติช นัท ฮันห์ ร่วมงานวิสาขโลกในไทย

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมเสริม ภาคที่ 1/2550(ด่วนที่สุด)
19 พ.ค. 50 | ข่าวมหาวิทยาลัย
223

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมเสริม ภาคที่ 1/2550(ด่วนที่สุด)

Facebook