ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4995
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.บันทึกเทปถวายพระพร
08 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
227

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.บันทึกเทปถวายพระพร

มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
04 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
236

มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
04 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
200

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน
02 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
192

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
207

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐

มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
01 ส.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
203

มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ
28 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
255

พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
243

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน
27 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
231

ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน

เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง
26 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
247

เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง

Facebook