ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 79
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
15 ม.ค. 54 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
300

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำคณะ จำนวน ๒ ห้อง
13 ธ.ค. 53 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
361

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำคณะ จำนวน ๒ ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างทำห้องสำนักงานฝ่ายนิติการและฝ่ายกิจการพิเศษ
10 ธ.ค. 53 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
332

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างทำห้องสำนักงานฝ่ายนิติการและฝ่ายกิจการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยวิธีพิเศษ
01 ธ.ค. 53 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
385

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
08 พ.ย. 53 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
350

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอาคารเรียนร่วมวังน้อย
17 ก.ย. 53 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
362

คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอาคารเรียนร่วมวังน้อย

คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา
17 ก.ย. 53 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
365

คณะครุศาสตร์ ตรวจการปรับปรุงห้องสมุดและประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
07 ส.ค. 51 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
380

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ย. 50 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
393

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Facebook