ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 79
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค. 57 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
346

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน
27 ก.พ. 57 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
331

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน
27 ก.พ. 57 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
335

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง มหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ
13 ส.ค. 56 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
455

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง มหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
02 ส.ค. 56 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
380

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มจร วิทยาเขตแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ค. 56 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
383

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มจร วิทยาเขตแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง
06 ก.ค. 56 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
519

ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
30 พ.ค. 56 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
347

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 56 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
384

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน
27 ธ.ค. 55 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
375

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน

Facebook