ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 79
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
19 ก.ย. 55 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
297

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ย. 55 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
400

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
07 ก.พ. 55 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
326

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
07 ก.พ. 55 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
265

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒
03 ก.ย. 54 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
289

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกล
11 ส.ค. 54 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
261

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
23 มิ.ย. 54 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
289

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
23 มิ.ย. 54 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
342

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๓๐ ชุด
01 เม.ย. 54 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
292

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๓๐ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด
01 เม.ย. 54 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
964

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด

Facebook