ข่าวประชาสัมพันธ์
สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007
25 ก.ย. 49 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
312
ข่าวสัมมนา/ประชุม
สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007
วันที่ ๒๕/๐๙/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๑๔๐ ครั้ง

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐๐๗ (Conference on Computer Information Technologies ๒๐๐๗ หรือ ICT 2007) ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง

     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐-๒ ๓๕๔-๕๖๗๘ หรือ http://cit2007.uni.net.th หรือ http://uni.net.th

ประชาสัมพันธ์โดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : www.uni.net.th
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  40
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  199
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  299
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  701
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  393