ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
16 ก.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
1470

#The_Disruptor_ของเมืองไทย

#สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก   

#งานสัมมนาฟรีดีแห่งปีวันสันติภาพ 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล 

ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ

ฟังการบรรยายพิเศษ จาก The Disruptor เมืองไทย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์  :  Mindful Digital: Changing our life Changing the world : #สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก  

ในวันเสาร์ที่ 21  เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

#พิเศษสุด ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า 

เพื่อรับของที่ระลึกในงานและหนังสือทางวิชาการ ฟรีเลี้ยงอาหารเช้า อาหารว่าง และอาหารเที่ยงผู้ร่วมงานทุกท่าน ชมนิทรรศการนวัตกรรมทางวิชาการและงานวิจัยด้านสันติวิธีการจัดการความขัดแย้งการป้องกันความขัดแย้งผ่านพุทธสันติวิธี และเครื่องมือเสริมสร้างสังคมสันติสุข       

รับข่าวสารงานวันสันติภาพและสมัครเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ 

https://line.me/R/ti/g/ZUDLB0S2-K


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  662
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  739
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1402
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  267
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1283