ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
16 ก.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
2328

#The_Disruptor_ของเมืองไทย

#สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก   

#งานสัมมนาฟรีดีแห่งปีวันสันติภาพ 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล 

ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ

ฟังการบรรยายพิเศษ จาก The Disruptor เมืองไทย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์  :  Mindful Digital: Changing our life Changing the world : #สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก  

ในวันเสาร์ที่ 21  เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

#พิเศษสุด ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า 

เพื่อรับของที่ระลึกในงานและหนังสือทางวิชาการ ฟรีเลี้ยงอาหารเช้า อาหารว่าง และอาหารเที่ยงผู้ร่วมงานทุกท่าน ชมนิทรรศการนวัตกรรมทางวิชาการและงานวิจัยด้านสันติวิธีการจัดการความขัดแย้งการป้องกันความขัดแย้งผ่านพุทธสันติวิธี และเครื่องมือเสริมสร้างสังคมสันติสุข       

รับข่าวสารงานวันสันติภาพและสมัครเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ 

https://line.me/R/ti/g/ZUDLB0S2-K


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประชุมนิสิตนานาชาติ
  23 ก.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  80
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  413
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  462
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  647
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1539