ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
16 ก.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
1903

#The_Disruptor_ของเมืองไทย

#สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก   

#งานสัมมนาฟรีดีแห่งปีวันสันติภาพ 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล 

ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ

ฟังการบรรยายพิเศษ จาก The Disruptor เมืองไทย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์  :  Mindful Digital: Changing our life Changing the world : #สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก  

ในวันเสาร์ที่ 21  เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

#พิเศษสุด ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า 

เพื่อรับของที่ระลึกในงานและหนังสือทางวิชาการ ฟรีเลี้ยงอาหารเช้า อาหารว่าง และอาหารเที่ยงผู้ร่วมงานทุกท่าน ชมนิทรรศการนวัตกรรมทางวิชาการและงานวิจัยด้านสันติวิธีการจัดการความขัดแย้งการป้องกันความขัดแย้งผ่านพุทธสันติวิธี และเครื่องมือเสริมสร้างสังคมสันติสุข       

รับข่าวสารงานวันสันติภาพและสมัครเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ 

https://line.me/R/ti/g/ZUDLB0S2-K


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
  20 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  227
 • ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  131
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง Chatbot สำหรับ Line OA” ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  89
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อ "การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ"
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  56
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  105