ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ รุ่นที่ 52ฯ ณ มจร.วิทยาเขตแพร่
10 ม.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
352
ข่าวสัมมนา/ประชุม
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ รุ่นที่ 52ฯ ณ มจร.วิทยาเขตแพร่
วันที่ ๑๐/๐๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๔๕๒๒ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้จัดพิธีสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือรุ่นที่  ๕๒  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ แห่งใหม่ บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันที่  ๑๒-๑๓ มกราคม  ๒๕๕๐  ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้   ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะได้มอบอาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และถือโอกาสนี้ประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตและสืบชะตาหลวงแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาธร แก่นมณี อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษ ฯ

หมายเหตุ : ทั้งนี้ได้แนบแผนที่การเดินทางมาพร้อมแล้ว คลิกที่ ไฟล์แนบเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Image-01.JPG
แหล่งข่าว : วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  40
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  199
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  299
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  701
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  393