ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ รุ่นที่ 52ฯ ณ มจร.วิทยาเขตแพร่
10 ม.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
513
ข่าวสัมมนา/ประชุม
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ รุ่นที่ 52ฯ ณ มจร.วิทยาเขตแพร่
วันที่ ๑๐/๐๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๔๕๒๒ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้จัดพิธีสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือรุ่นที่  ๕๒  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ แห่งใหม่ บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันที่  ๑๒-๑๓ มกราคม  ๒๕๕๐  ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้   ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะได้มอบอาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และถือโอกาสนี้ประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตและสืบชะตาหลวงแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาธร แก่นมณี อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษ ฯ

หมายเหตุ : ทั้งนี้ได้แนบแผนที่การเดินทางมาพร้อมแล้ว คลิกที่ ไฟล์แนบเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Image-01.JPG
แหล่งข่าว : วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  456
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  530
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1188
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  235
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1100