ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
17 ก.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
725
ข่าวสัมมนา/ประชุม
สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๐๖๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร  ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  โดยเริ่มงานเวลา ๑๓.๐๐ น.  พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัยเปิดการสัมมนา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมสัมมนา คือ ๑. พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี  ๒. คุณภราเดช พยัฆวิเชียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดำเนินรายการสัมมนา โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง  พิธีกรรายการโทรทัศน์    การสัมมนาได้แบ่งเป็น ๒ ช่วง วิทยากรได้อภิปรายในช่วงแรกแล้วได้ตอบคำถามผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วงท้าย โดยได้ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง  เสร็จสิ้นการสัมมนาเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๑๕๐ รูปคน


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  456
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  530
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1188
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  235
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1100