ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
17 ก.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
503
ข่าวสัมมนา/ประชุม
สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๐๖๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร  ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  โดยเริ่มงานเวลา ๑๓.๐๐ น.  พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัยเปิดการสัมมนา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมสัมมนา คือ ๑. พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี  ๒. คุณภราเดช พยัฆวิเชียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดำเนินรายการสัมมนา โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง  พิธีกรรายการโทรทัศน์    การสัมมนาได้แบ่งเป็น ๒ ช่วง วิทยากรได้อภิปรายในช่วงแรกแล้วได้ตอบคำถามผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วงท้าย โดยได้ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง  เสร็จสิ้นการสัมมนาเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๑๕๐ รูปคน


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  40
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  196
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  299
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  700
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  392