ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550
10 ส.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
351
ข่าวสัมมนา/ประชุม
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550
วันที่ ๑๐/๐๘/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๐๙๔ ครั้ง
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันประมวลความรู้ เพื่อสร้างความรู้ในวิทยาการอีเลิร์นนิ่ง วิเหคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางการใช้อีเลิร์นนิ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดำเนินการจัดทำเป็นคลังความรู้สำหรับการศึกษาและอ้างอิงของนักวิชาการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) ระหว่าง 9-10 สิงหาคม 2550
ดูรายละเลียดตามไฟล์ที่แนบมา ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ http://www.seminar.thaicyberu.go.th/


เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : Schedule.rar   Web Link : http://www.seminar.thaicyberu.go.th/
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  40
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  199
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  299
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  701
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  393