ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550
10 ส.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
532
ข่าวสัมมนา/ประชุม
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550
วันที่ ๑๐/๐๘/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๐๙๔ ครั้ง
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันประมวลความรู้ เพื่อสร้างความรู้ในวิทยาการอีเลิร์นนิ่ง วิเหคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางการใช้อีเลิร์นนิ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดำเนินการจัดทำเป็นคลังความรู้สำหรับการศึกษาและอ้างอิงของนักวิชาการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) ระหว่าง 9-10 สิงหาคม 2550
ดูรายละเลียดตามไฟล์ที่แนบมา ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ http://www.seminar.thaicyberu.go.th/


เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : Schedule.rar   Web Link : http://www.seminar.thaicyberu.go.th/
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  456
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  530
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1188
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  235
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1100