ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
13 ส.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
303
ข่าวสัมมนา/ประชุม
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
วันที่ ๑๓/๐๘/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๓๗๒ ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้
๑. บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศอย่างสมบูรณ์
๒. ความสำคัญของมาตรฐานต่อการจัดการและบริการสารสนเทศของห้องสมุด
๓. บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานในงานห้องสมุด
๔. การพัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดสำหรับงานห้องสมุด
๕. มาตรฐานการทำรายการ
๖. มาตรฐานการสืบค้นสารสนเทศ
สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://library.sut.ac.th/seminar25th/Download.cfm


เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : Project25th.zip   Web Link : http://library.sut.ac.th/seminar25th
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  40
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  197
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  299
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  700
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  392