ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
12 ก.ย. 50 | สัมมนา/การประชุม
741
ข่าวสัมมนา/ประชุม
การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๑๔๒๕ ครั้ง

ในวันที่ 3 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและทักษะการทำงานต่างๆในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "หัวหน้างาน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง"
หลังจากนั้น การสัมมนาแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น ๒ ส่วนของในส่วนของบรรณารักษ์ และAdmim ผู้ดูและระบบ
1.การสัมมนาในส่วนของบรรณารักษ์ของกลุ่มผู้ใช้ VTLS มีสาระสำคัญ โดยทางประธานและเลขานุการกลุ่มผู้ใช้ VTLS ได้รายงานการประชุมกลุ่มในครั้งที่ผ่านมาร่วมทั้งความก้าวหน้า ปัญหาการทำงานในระบบ VTLS และร่วมถึงสรุปความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละโมดูลการทำงานต่างๆ
2. การสัมมนาในส่วนของAdmin ผู้ดูแลระบบ ได้แนะนำการใช้งาน การดึงข้อมูล และการดูแลระบบฐานข้อมูลของ VTLS และการใช้คำสั่ง Unix ที่จำเป็นต่างๆ และให้ทดลองใช้งาน

สถานที่ประชุมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม 24 แห่งเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Picburilam.rar
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
  20 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  230
 • ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  132
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง Chatbot สำหรับ Line OA” ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  89
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อ "การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ"
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  56
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  105