ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
12 ก.ย. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
379
ข่าวสัมมนา/ประชุม
การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๑๔๒๕ ครั้ง

ในวันที่ 3 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและทักษะการทำงานต่างๆในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "หัวหน้างาน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง"
หลังจากนั้น การสัมมนาแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น ๒ ส่วนของในส่วนของบรรณารักษ์ และAdmim ผู้ดูและระบบ
1.การสัมมนาในส่วนของบรรณารักษ์ของกลุ่มผู้ใช้ VTLS มีสาระสำคัญ โดยทางประธานและเลขานุการกลุ่มผู้ใช้ VTLS ได้รายงานการประชุมกลุ่มในครั้งที่ผ่านมาร่วมทั้งความก้าวหน้า ปัญหาการทำงานในระบบ VTLS และร่วมถึงสรุปความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละโมดูลการทำงานต่างๆ
2. การสัมมนาในส่วนของAdmin ผู้ดูแลระบบ ได้แนะนำการใช้งาน การดึงข้อมูล และการดูแลระบบฐานข้อมูลของ VTLS และการใช้คำสั่ง Unix ที่จำเป็นต่างๆ และให้ทดลองใช้งาน

สถานที่ประชุมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม 24 แห่งเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Picburilam.rar
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  40
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  199
 • มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
  24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  299
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  701
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  393