ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
15 พ.ย. 50 | สัมมนา/การประชุม
471
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
วันที่ ๑๕/๑๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๑๖๖๕ ครั้ง

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ เรื่อง "มาตรฐานเพื่อการจัดการและบริการสารสนเทศ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๐ โดยทางส่วนหอสมุดกลางได้ส่งคุณสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาในการทำงานเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และการทำงานในส่วนของของมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ กลุ่มคณะทำงานความร่วมมือ และร่วมการฟังการสัมมนาอภิปราย ในเรื่องต่างๆ
และในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้บริหารห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่องที่กลุ่มผู้บริหารห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้ทำความต้องลงกันในการประชุมที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้ให้เสนอชื่อประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มในการทำงานประสานการทำงานระหว่างห้องสมุดในแต่ละกลุ่มภาคกลาง ภาคเหนือ อีสาน และกลุ่มราชภัฏ เพื่อประสานความร่วมมือ และพัฒนางานห้องสมุด และห้องสมุดให้เข้าสู่มาตรฐานเดียวกันเอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : 14-11-2007.rar   Web Link : http://library.sut.ac.th/seminar25th/index.php
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน
  22 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  456
 • International Conference On Multidisciplinary and Current Educational Research
  08 มิ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  530
 • วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning, MCU e-Testing, Google Meet) โดยทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet)
  21 เม.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
  1188
 • คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จัดการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
  30 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  235
 • กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘”
  22 พ.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
  1100