ข่าวประชาสัมพันธ์
“English Course: Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU"
12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
244
“English Course: Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU"
Language Institute of MCU with ASEAN Studies Centre and Student Affairs Division is inviting you to English online learning Course : Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU on Zoom. Time June 19, 2021 01.00 - 04.00 PM.
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ: ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย
สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาและกองกิจการนิสิตขอนิมนต์/เรียนเชิญนิสิตต่างชาติของมจร เข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Link to Apply/ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/RPL8iwe9YGDgbKsF9
Link to Join Zoom Meeting/ลิงค์สำหรับเข้าเรียน https://zoom.us/j/91804719113
_____________________________
ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
Contact us 099 006 3440
Facebook Page: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • "จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม"
  20 ก.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  78
 • เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom
  28 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  164
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  23 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  252
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  253
 • ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ อบรมวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  204