ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom
28 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
164

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom

ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยรหัสห้องประชุม Zoom : 9898248047

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔
https://docs.google.com/.../17PjIoQ87u6trWJGSQoVS.../edit...

ตอบรับการเข้าร่วมประชุม
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSetLkos7WT.../viewform...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • "จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม"
  20 ก.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  77
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  23 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  252
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  253
 • “English Course: Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU"
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  242
 • ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ อบรมวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  204