ข่าวประชาสัมพันธ์
"จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม"
20 ก.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
531


หลากหลายเมนูการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!  ในทุกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับสุดยอดวิทยากรคุณภาพ ที่คัดสรรมาเพื่อประชาคม มจร 

วันที่ ๓ , ๔ และ ๗ สิงคมคม ๒๕๖๔

ฟรี "ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ"

เหมาะสำหรับ.....

๑. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย

๒. นิสิตปริญญาโท - เอก ที่กำลังเรียนในหลักสูตรสถาบันภาษา

๓. นิสิตใหม่ที่จะเข้าสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET

๔. บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

โทร.๐๙๕ ๕๒๙ ๒๖๙๙ 

Line ID: morm26

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  303
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  374
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  548
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1310
 • ขอเชิญเข้าการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร
  05 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  850