ข่าวประชาสัมพันธ์
"จัดแบบเน้นๆ รวมสุดยอดวิทยากร ต้อนรับสิงหาคม"
20 ก.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
78


หลากหลายเมนูการอบรมที่ไม่ควรพลาด!!!  ในทุกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับสุดยอดวิทยากรคุณภาพ ที่คัดสรรมาเพื่อประชาคม มจร 

วันที่ ๓ , ๔ และ ๗ สิงคมคม ๒๕๖๔

ฟรี "ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ"

เหมาะสำหรับ.....

๑. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย

๒. นิสิตปริญญาโท - เอก ที่กำลังเรียนในหลักสูตรสถาบันภาษา

๓. นิสิตใหม่ที่จะเข้าสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET

๔. บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

โทร.๐๙๕ ๕๒๙ ๒๖๙๙ 

Line ID: morm26

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom
  28 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  164
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  23 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  252
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  253
 • “English Course: Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU"
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  243
 • ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ อบรมวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์
  12 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  204