ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady EP02 หัวข้อ สื่อสารธรรมกับคนรุ่นใหม่ มองผ่านกฎหมายและเสรีนิยม
13 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
182

ขอเชิญเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady EP02 หัวข้อ สื่อสารธรรมกับคนรุ่นใหม่ มองผ่านกฎหมายและเสรีนิยม วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 18.00-21.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/tE991tt72HSxfrtS9

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ก่อนวันที่ 17 กันยายน 2564 (18.00 น.)

ขอสงวนสิทธิ์มอบเกียรติบัตรผู้ทำแบบประเมินเท่านั้น และจะส่งเข้าอีเมล์ ไม่เกิน 7 วัน

รหัสห้อง Zoom

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/9519265422?pwd=ZVpSTVV0QlJZNUdWNUNTdW1vQmZSQT09

Meeting ID: 951 926 5422

Passcode: 6629

-----------------------------

ประสานงานและดำเนินรายการโดย:

อาจารย์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  

อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร  

ดำเนินการจัดงานโดย:  หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

----------------------------

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook: ครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน

www.ps.mcu.ac.th

สอบถามอีเมล์ 

khantong.wat@mcu.ac.th

peace@mcu.ac.th