ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
194

ประกาศขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/ReSgvUmEiYJ6TPxQ7

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. ผู้เข้าฟังต้องลงทะเบียนและจะได้รับวุฒิบัตร 2 ใบ ภาคเช้าและภาคบ่าย 

 เรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

-------------------------

สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ระบบZOOM

ห้องที่ 1 zoom.us/j/6766961123

ห้องที่ 2 zoom.us/j/9998248047

มีวุฒิบัตรให้สำหรับผู้ลงทะเบียนและเข้ารับฟังบรรยาย

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่  YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th